Over ons

Als je 't mij vraagt!

Zit je in het lager of middelbaar en ben je een meisje? Dan is chiro misschien iets voor jou! 

Onze chiro is opgedeeld in 6 verschillende afdelingen: kleinere groepjes per 2 studiejaren. Op deze manier kunnen de kinderen zich maximaal ontplooien en kunnen we activiteiten aanbieden die nauw aansluiten bij de mogelijkheden en interesses van uw dochter. 

De leidingsploeg staat elke week opnieuw paraat om uw dochter een spetterende middag te bezorgen.
Onze ploeg bestaat uit een tal van vrijwilligers die zot zijn van animeren

Leeftijd voor de Chiro

Bij ons ben je al welkom vanaf het eerste leerjaar. Als je dan (de leeftijd van) het 6de middelbaar hebt bereikt, kan je leiding worden! Benieuwd in welke leeftijdsgroep jij zit? Kijk snel eens onder het submenu 'Afdelingen'. 

Af en toe krijgt het nationaal secretariaat  (maar ook de lokale Chirogroepen) de vraag of kleuters aangesloten mogen worden. Het antwoord hierop is nee. Waarom kan het niet?

  • Het is pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het eerste leerjaar.
  • Kinderen krijgen in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden mee, die van pas komen in de jeugdbeweging.
  • We willen dat Chirogroepen prioriteit blijven geven aan het behouden van de aspiafdeling. Starten met een kleuterafdeling kan dat op lange termijn in het gedrang brengen.
  • We hebben hierover een afspraak gemaakt met Scouts en Gidsen Vlaanderen en KLJ.

Uniform? Eerder Chirokleren

Wil jij ook een coole Chirorok? Of alle andere leuke kledij en gadgets van de Chiro? Dan kan je terecht bij de Banier (http://www.debanier.be/). Daarnaast hebben wij ook onze eigen Chiro Bloemkine T-shirts en truien. Elk jaar maken wij nieuwe T-shirts voor Christus Koning met telkens een nieuw ontwerp. Hierdoor hebben wij vaak nog 'oude' T-shirts liggen die wij voor €7 verkopen.

Missie Chirojeugd Vlaanderen

Chiro wil op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd samenbrengen. We willen hierbij alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten.

Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld. Chiro wil een leerschool voor het leven zijn. Spel wordt een manier van leven.

Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging. Chiro wil een jeugdbeweging zijn die trouw blijft aan de leefwereld van kinderen en jongeren enerzijds en aan haar inspiratie anderzijds. Onze Chirodroom is vertaald in een aantal waarden (rechtvaardigheid, graag zien en innerlijkheid). Via onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode) willen we onze Chirodroom waarmaken.